Carles Ribera Rustullet

Carles Ribera Rustullet

Cor agre

Heròdot i Catalunya

Cor agre

La realitat no existeix

Cor agre

Quan en dèiem tebeo

Cor agre

De Palmira a Colom

Cor agre

El museu de la titola

A la tres

Franquistes de carrer

A la tres

Els ‘corcueradocus'

Cor agre

Per qui toquen les campanes

A la tres

Pedro Mariano Sánchez