Maria Dolors Belles Sabata

Maria Dolors Belles Sabata

A la tres

Sempre antifeixistes

L’APUNT

Balada per Sacco i Vanzetti

L’APUNT

Dona, d’esquerres i jove, un escàndol!

L’APUNT

Itàlia avisa

A la tres

Ells volen devorar-nos

L’APUNT

Trenta-quatre anys per utilitzar Twitter

L’APUNT

Pensar i escriure per combatre l’horror

A la tres

Arrogància borbònica

L’APUNT

Asens, que no anem amb el lliri a la mà