David Bueno i Torrens

David Bueno i Torrens

Alegria o patiment?

Ostentació agressiva

Sexisme benvolent

El consens democràtic

Corrupció, càstig i evolució

Sobiranisme universitari

Llast del passat, por del futur

Por vital

Dones, universitat i recerca