Francesc Roca Rosell

Francesc Roca Rosell

El món de Joan P. Fàbregas

DE MEMÒRIA

La independència d'Espanya

DE MEMÒRIA

Joan Sardà i la ficció de llibertat

DE MEMÒRIA

Fluxos, peces, espais, actes...

DE MEMÒRIA

Catalunya i els imperis (i 2)

DE MEMÒRIA

Catalunya i els imperis (1)

DE MEMÒRIA

El vidre català: ‘Barcelona glass in venetian style'

DE MEMÒRIA

Boscos i forestals

DE MEMÒRIA

L'origen català de (part) dels laboratoris argentins