Francesc Roca Rosell

Francesc Roca Rosell

DE MEMÒRIA

La revolució naval del s. XIV

DE MEMÒRIA

La unió monetària llatina

DE MEMÒRIA

Dibuixos!

DE MEMÒRIA

Xifré: de la pell a la banca

DE MEMÒRIA

El banc dels aliments

DE MEMÒRIA

ESTAPÉ I IBN KHALDUN

DE MEMÒRIA

Catalans a Andalusia

DE MEMÒRIA

Dòlars!

DE MEMÒRIA

La Mancomunitat de Catalunya