Francesc Roca Rosell

Francesc Roca Rosell

DE MEMÒRIA

Les indianes

DE MEMÒRIA

Fàbriques de sardines a Galícia

DE MEMÒRIA

La reforma de Madrid, 1962 (i 2)

DE MEMÒRIA

La reforma de Madrid, 1862 (1)

DE MEMÒRIA

Els canals d'Urgell

DE MEMÒRIA

Els mercats del 1917

DE MEMÒRIA

El rellotge català

DE MEMÒRIA

Noves acereries, entre 1945 i 1967

DE MEMÒRIA

Els tres camps del Prat del Llobregat