Guillem López Casasnovas

Guillem López Casasnovas

Auscultar l'economia

Impost als megarics

Polítiques de benestar

El futur de l'ocupació

Ensucrats excessius

Qui està a favor del copagament

La ‘Big Mac' del cinema

El pacte per a la salut

Receptes per a la sanitat privada