Guillem López Casasnovas

Guillem López Casasnovas

El futur de l'ocupació

L'estiu permet sovint reflexions més pausades que les tasques que imposa el dia a dia de la feina acostuma a postergar. Una d'aquestes té a veure amb el futur de l'ocupació, especialment en una economia...

Ensucrats excessius

Ja sense ambigüitats ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, el prestigiós Institute of Medicine dels EUA i la British Medical Association: gravar les begudes amb sucres afegits excessius. No...

Qui està a favor del copagament

El Centro de Estudios Andaluces, de la conselleria de Presidència de la Junta d'Andalusia s'ha gastat els quartos en un llibre d'encàrrec que duu per títol ¿Es el copago la solución?, i el subtítol...

La ‘Big Mac' del cinema

Fa uns dies sortien als mitjans dues notícies que aquí voldria aparellar. Per una banda, les dades de l'INE de la renda per càpita dels territoris espanyols –el PIB, no la riquesa com alguns mitjans...

El pacte per a la salut

En dos articles anteriors vaig analitzar diferents propostes per a la millora del nostre sistema sanitari. Es va fer des de la voluntat de ser propositiu, i no només reflexiu tot i evitant fer més preguntes...

Receptes per a la sanitat privada

En un article anterior referíem les propostes d'orientació del nostre sistema sanitari envers el seu component públic. Tenia com a guia intentar passar de la diagnosi a la prognosi, deixant de fer rondos...

Receptes per a la sanitat pública

És sabut que el sistema sanitari disposa de prou estudis i diagnosis; llibres blancs i informes d'experts. Els treballs de la Comissió Abril Martorell, o Vilardell al nostre país, en son exemples. Però...

Dos relats econòmics

Menorca i Eivissa no deixen de ser dues illes aparentment semblants que han seguit una evolució prou diversa: Menorca lluita per mostrar-se Reserva de la Biosfera i Eivissa per situar-se en el mapa de...

Salts i trampes

“Linealitzar” o “seqüenciar” són termes que s'adiuen prou bé, de manera sintètica, al que aquí vull comentar. La idea a emfasitzar és que va contra la bona praxi el forçar que es prenguin...