Guillem López Casasnovas

Guillem López Casasnovas

Allò nou que ha de néixer

Sembla que som en temps de mudança. Mudança política i econòmica i, per tant, de la política econòmica. L'ortodòxia està a l'Estat espanyol fortament qüestionada, i no en manquen motius; aquest...

Política pública pensant en les persones

Quan volem lligar creixement econòmic amb benestar, el referent no pot ser altre que la renda per càpita i no el PIB agregat, i aquell referent calculat sempre en termes de capacitat adquisitiva. Si...

La governança pública

En la política pública és més fàcil posar-se d'acord sobre què s'hauria de fer que no amb com s'ha de fer; especialment si els objectius són prou ambigus, definits amb grans paraules, i si qui ho...

Turisme i activitat econòmica

De manera recurrent es planteja el debat entre turisme i indústria; particularment després d'una temporada que mai no deixa prou satisfets tots els implicats, que són molts, en el turisme. Això passa...

La salsa i el peix

A l'hora de donar contingut a les polítiques públiques, és més fàcil posar-se d'acord amb la salsa que amb el peix; és a dir, amb les formes amb què les coses s'amaneixen més que no amb els...

Per la indústria

És de catetos creure's qui predica sense saber veure el que aquest practica. Això és el que observo en matèria de política industrial. Més aviat a la vista de la falta d'una veritable política industrial....

Allò no escrit

Un dels factors que més demostren la veritable naturalesa de les relacions fiscals entre l'Estat i les jurisdiccions descentralitzades (diguem-ne així, per allò de no recórrer al nomenclàtor espanyol...

‘Benchmarking' de país

Sóc contrari als qui limiten el suport del dret a decidir a condicionar la seva virtualitat al resultat que aquesta opció comporti els sigui de gust i gana. El ventall del que és possible decidirà...

‘Eppur si muove'

Empipa i irrita molt treballar i no veure'n el fruit; dedicar hores i hores a pensar, per exemple, com reformar una situació establerta, un statu quo que es manifesta i es reconeix millorable, mentre...