Joan Ferrerós

Joan Ferrerós

LA GALERIA

Les flors de Girona

LA GALERIA

Les (meves) Fires

LA GALERIA

Cristians de nom

LA GALERIA

Més de mestres

LA GALERIA

Amenitats administratives

LA GALERIA

Figueres, vila florida

LA GALERIA

Un monument per a Abdon Terradas

LA GALERIA

Presó internacionalitzada

LA GALERIA

Sous i responsabilitats