Jordi Llavina

Jordi Llavina

Als meus alumnes

Els poetes i la dignitat

Temperamenten guàrdia

La pàtria de la infantesa

Record i intensitat

Les comparacions no són odioses

‘La resistència íntima'

El cartògraf Xuan Bello

La peixera i el dubte