Josep M. Comajuncosa Ferrer

Josep M. Comajuncosa Ferrer

Sobirania i números

Un pas per a l'optimisme

L'austeritat alemanya

Receptes per a una solució

Crèdit i descrèdit de la banca

Els fronts alemanys

La reforma laboral: qüestions pendents

La recessió i el BCE

Equilibris per recuperar