Josep Maria Solé Sabaté

Josep Maria Solé Sabaté

A la fi del càstig

Espanya agonitza

El blau i el blanc són borbònics

Una lliga de dos

El llarg procés... d'èxit

Com més aviat millor

Memòria de peix

De São Paulo a les illes Balears

El valor de saber perdre