Joan Puntí Mulleras

Joan Puntí Mulleras

L’APUNT

Figueres, la vaga i la imatge en pandèmia

L’APUNT

Endrecem a casa, que venen convidats

L’APUNT

Dalí, la fundació i la ciutat de Figueres

L’APUNT

La reglamentació de la festa

L’APUNT

El teletreball i la feina presencial

L’APUNT

L’equitat territorial i el tren tramvia

L’APUNT

No fa prou sol al centre de Girona?

L’APUNT

Tots ferms davant la xeringa

L’APUNT

‘Renovables sí, però no així.’ Doncs com?