Joan Vall Clara

Joan Vall Clara

El voraviu

Fitxar Astrid Barrio

El voraviu

Quart gran èxit espanyol

El voraviu

La unilateralitat és verge

El voraviu

Violen tothom, Madí

El voraviu

Rei desobeeix rei

El voraviu

Fotre’ns del sagrat!

El voraviu

Embarrancats

El voraviu

L’espanyol més ric

El voraviu

8TV, el forat negre