Josep Valls Grau

Josep Valls Grau

Libèl·lules i espiadimonis

La campana de la llar

Cinquanta anys de concerts

El buf diví d’Atenea

Figueres, inesgotable

El camí segueix

El pas de l’any

Set segles de fira

Centenaris i més