Josep Valls Grau

Josep Valls Grau

El buf diví d’Atenea

Figueres, inesgotable

El camí segueix

El pas de l’any

Set segles de fira

Centenaris i més

Barcelona xucla

Meditació de les deixalles

Vulcanomania?