Josep Valls Grau

Josep Valls Grau

LA GALERIA

Cau un cedre del Líban

LA GALERIA

‘Apocalypse now’...?

LA GALERIA

Plany per Figueres

LA GALERIA

“Stat rosa pristina nomine...”

LA GALERIA

Pla d’estiu

LA GALERIA

La Santa Mare, perplexa

LA GALERIA

Endreces pandèmiques

LA GALERIA

La nostra Pilar

LA GALERIA

Peus de fang