Josep Valls Grau

Josep Valls Grau

LA GALERIA

Lluny de la gent

LA GALERIA

Els hem enyorat

LA GALERIA

A Figueres, també

LA GALERIA

Provocadors

LA GALERIA

L’atzar... ai!

LA GALERIA

Literatura correctora

Tribuna

‘Dies diem docet’

LA GALERIA

El pas del temps

LA GALERIA

Relectura planiana