Lluis Simon Rabaseda

Lluis Simon Rabaseda

El canvi

Transició

OPINIÓ

El nou ordre mundial

Sense clàusula

‘Fàstic'

‘Titanic'

OPINIÓ

La prevenció de les lesions

Nacionalitzar

Macau, l'òpera