Mireia Rourera Mascorda

Mireia Rourera Mascorda

L’APUNT

Els toros, qüestió de modernitat

L’APUNT

Entrar en un bar sense fer cua

L’APUNT

Li pot passar a tothom

L’APUNT

Cal un debat urgent

L’APUNT

Injectar desinfectant?

L’APUNT

Ibn Sina i Xavier Melloni

L’APUNT

La pressió de la llar més enllà de netejar

L’APUNT

El celibat com a excusa

L’APUNT

Els recursos del planeta