Maria Teresa Màrquez Ramirez

Maria Teresa Màrquez Ramirez

Lletra petita

Compromís bancari

Som 10 milions

Carnaval a duo

Lletra petita

Més que una veu

Lletra petita

Espai públic de tots

Lletra petita

La no raó d’esperar

Som 10 milions

Aigües que cal tractar

Lletra petita

Espanyolitzar TV3

Lletra petita

Polítics que informen

Lletra petita

Orgull d’ofici