Nuria Astorch Flavia

Nuria Astorch Flavia

L’APUNT

La cistella dels CDA té més que menjar

L’APUNT

La recerca no hauria de patir

L’APUNT

El robot Da Vinci vol sales d’operacions

L’APUNT

Mobilització preventiva

L’APUNT

La salut com a bé de la comunitat

L’APUNT

L’home, clau en la lluita contra la MGF

L’APUNT

Més consciència social, i més llits

L’APUNT

El turisme inclusiu vol més inversió

L’APUNT

Detecció precoç com a eina de prevenció