Rosa M. Bravo

Rosa M. Bravo

L’APUNT

Missatges mancats de coherència

L’APUNT

‘Dies irae’ en l’educació

L’APUNT

Lavabos adaptats a la copa menstrual

L’APUNT

El 25% de castellà no surt a cap llei

L’APUNT

Els espais idonis per fer les reclamacions

L’APUNT

El temps corre en contra del consens

L’APUNT

La por de no dur la mascareta

L’APUNT

El vertigen de treure la mascareta

L’APUNT

Traiem l’escola de l’ull de l’huracà