Antoni Romero Estañol

Antoni Romero Estañol

‘Respect'

Tranquil·litat amb Leo

Fa més mal la impunitat

Joan Garriga (1963-2015)

L'abús de les federacions

Audiències pel broc gros

Les lliçons de Pepe Sáez

Esgotats

Tot a debat, sense excepcions