Montferri

L'estació d'aforament del Gaià a Vilabella també s va veure afectada per la important crescuda que va tenir el riu ACA

UP insta l'Estat a reparar els danys de la gaianada

L'ACA arregla la llera del Gaià malmesa per l'aiguat

Ni l'estació de mesurament del cabal al Gaià a Vilabella no va poder sostenir la crescuda del riu la nit de l'aiguat ACA

Els afectats per l'aiguat a la conca del Gaià es fan creus de la falta de ressò

ALT CAMP

La crescuda del Gaià afecta camps i vials

Els resultats de les eleccions al Parlament a Montferri

. J.L.E
MONTFERRI

S'enduen l'estelada

Els resultats de les eleccions municipals a Montferri

Llistes de les eleccions municipals a Montferri

Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Montferri