Francesc Roca Rosell

Francesc Roca Rosell

DE MEMÒRIA

L'electrificació integral de Catalunya

DE MEMÒRIA

Catalunya mira a Austràlia

DE MEMÒRIA

La geopolítica liberal (i 2)

DE MEMÒRIA

La geopolítica liberal (I)

dE MEMÒRIA

1.200 ‘mansanes' i 30 eixamples (i 2)

DE MEMÒRIA

1.200 ‘mansanes' i 30 eixamples (I)

DE MEMÒRIA

Les claus de l'exportació (1976)

DE MEMÒRIA

La ‘base econòmica' de Ramon Trias Fargas

DE MEMÒRIA

5 universitats i 3.000 escoles, el sistema educatiu de 1929