Francesc Roca Rosell

Francesc Roca Rosell

DE MEMÒRIA

Cacauets i raïm

DE MEMÒRIA

Els Estats Units d'Europa

DE MEMÒRIA

Pere Gil i Estalella: l'economia ‘cathalana' (i 2)

DE MEMÒRIA

Pere Gil Estalella: l'economia ‘cathalana' (1)

DE MEMÒRIA

La indústria de la moda

DE MEMÒRIA

Fer les amèriques

DE MEMÒRIA

‘La batalla de l'ou'

DE MEMÒRIA

La ‘casa d'escaleta'

DE MEMÒRIA

L'economia del ‘sistema modern'