Jordi Llavina

Jordi Llavina

‘La paraula' de Carner

L'esgarrifança castellana

Als meus alumnes

Els poetes i la dignitat

Temperamenten guàrdia

La pàtria de la infantesa

Record i intensitat

Les comparacions no són odioses

‘La resistència íntima'