Jordi Llavina

Jordi Llavina

Epístola a una amiga viva

Foix i la idea d'arrelament

El passeig

Actualitat de l'ànima

Setanta anys

Pedra, pinzell, tisores fredes

Sobre la relectura

Eleccions nacionals

opinió

Tot això no ve d'ara, no