Josep M. Salvatella Sunyer

Josep M. Salvatella Sunyer

La capital, a Vila-sacra

Velles contalles

Clavells de Tolstoi a Llançà

La meva terra

Les dones d’aigua

Aquella Girona en Fires

Des de l’altra riba

Viles i dites empordaneses

Dones de febrer i d’agost