Jordi Panyella

Jordi Panyella

El factor humà

Beneïda sia la Barcelona antiga

El factor humà

Un llençol menys

El factor humà

Es dona el dol per acomiadat

El factor humà

No emprenyeu el cardenal

El factor humà

Demaneu-hi els calamars, sens falta

El factor humà

Tot monstre necessita qui l’alimenti

El factor humà

Gregari rima amb sicari

El factor humà

Homenatge abans de l’homenatge

El factor humà

Maleïts (beneïts) joves