Tura Soler Pages

Tura Soler Pages

El quadern negre
Tura Soler

Nou anys buscant Caroline viva (mare) i morta (Mossos)

Quadern negre
Tura Soler

Què li va passar a Joan Pere Madurell?

El quadern negre
Tura Soler

Un Porsche vermell, història negra

El quadern negre
Tura Soler

El cas Cristina Bergua i la visió d’un veterà detectiu

El quadern negre
Tura Soler

Desaparicions: del cas de Cristina al d’en Joan Pere

El quadern negre
Tura Soler

El cas del cap sense cos: interrogants oberts

El quadern negre
Tura Soler

Aparició d’un cap humà a Badalona

El quadern negre
Tura Soler

Dos anys sense rastre de l’Adelina

El quadern negre
Tura Soler

Remar i trobar un cadàver