Xavier Garcia Pujades

Xavier Garcia Pujades

Del DIU a la DUI

Noves memòries de Mn. Dalmau

Una ànima volcànica

Enric Massó i Riudoms

80 anys de Jordi Mir

Humanista i historiador

85 anys de Corredor-Matheos

El poeta emmuntanyat

Al Poblenou, 35 anys després