Xavier Garcia Pujades

Xavier Garcia Pujades

85 anys de Corredor-Matheos

El poeta emmuntanyat

Al Poblenou, 35 anys després

90 anys de Josep Fornas

Poètica Isabel Oliva

Un tercet catalanomexicà

El Pirineu en llibres

Memòria de fronteres

La ‘samorda' d'aquests dies