James Bond contra Goldfinger

James Bond contra Goldfinger. 1964. Regne Unit. 0'.
Direcció: Guy Hamilton
Intèrprets: Sean Connery, Gert Fröbe, Honor Blackman, Dennis Farina
Argument: James Bond comença a utilitzar artefactes molt sofisticats en la seva lluita contra el mal.