Política

Llistes de les eleccions municipals a Els Guiamets

Relació provisional de llistes i candidats que s'han presentat a les eleccions municipals del 24 de maig a Els Guiamets, segons el que es publica en el Butlletí Oficial de la Província del 22 d’abril de 2015.


Els Guiamets c_elsguiamets
TOTS SOM GUIAMETS (TSG)
 1. Don Marc Sales Aragonés
 2. Doña Mónica Rubio Giné
 3. Don Ramón Pascual Urgell
 4. Doña Ingrid Giné Castellví
 5. Doña Rosa Maria March Garcia
 6. Don Pedro Castellví Giné
 7. Don Francisco Rubio Arrebola
Suplents
 1. Don Fèlix Vallès Castellví
 2. Doña Maria Montserrat Camacho Jordà
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR -POBLE ACTIU (C.U.P.)
 1. Sr. Miquel Perelló Segura
 2. Sr. Manel Sales Martori
 3. Sra. Marta Curriu Martí
 4. Sr. Rosendo Vallès Pellisa
 5. Sra. Gemma Pelejà Ortega
 6. Sra. Núria Juanpere Mitjana
 7. Sr. Genís Jodra Perpinyà
Suplents
 1. Sra. Maria del Mar Castellví Puig
 2. Sr. Josep Barres Farreras