Política

Llistes de les eleccions municipals a Sant Boi de Lluçanès

Relació provisional de llistes i candidats que s'han presentat a les eleccions municipals del 24 de maig a Sant Boi de Lluçanès, segons el que es publica en el Butlletí Oficial de la Província del 22 d’abril de 2015.


SANT BOI DE LLUÇANÈS c_santboidellucanes
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
 1. JOSEP MARIA MASRAMON FALGUERAS
 2. ANNA GARRIDO ALEGRIA
 3. MARIA CASTRO MARTINEZ
 4. JOSEP MARTINEZ CASTRO
 5. VERÓNICA RAMON BLAZQUEZ
 6. MARC PARÉS MUNS
 7. ALBERT SADURNÍ MORRAL
Suplents
 1. ELISENDA MARTÍNEZ SAUQUET
 2. MIQUEL PARÉS JUVANTENY
 3. MIQUEL TORNER CUNILL
 4. ESTELA LÓPEZ MASRAMON
 5. GUILLEM PARÉS JUVANTENY
 6. SALVADOR GINESTAR TRAVESET
 7. NÚRIA VALL PLANS
 8. BERNAT LÓPEZ MASRAMON
 9. MONTSE MORENO TELLO
 10. ELISENDA DUNYÓ ESTEVE
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
 1. CONCEPCIÓ VERDAGUER I CARDONA
 2. JOSEP MARIA GIRAVENT I LLADÓ
 3. ENRIC CRUELLS I CODINA
 4. MARIA TERESA COROMINAS I BLANCH (Independiente)
 5. ALBERT JUVANTENY I CANADELL
 6. LAURA GINEBRA I CARBONELL
 7. MARTA GIRABENT I CRESPIERA
Suplents
 1. JOSEP ANTONI CRUELLS I VERDAGUER