Política

Llistes de les eleccions municipals a Sant Miquel de Fluvià

Relació provisional de llistes i candidats que s'han presentat a les eleccions municipals del 24 de maig a Sant Miquel de Fluvià, segons el que es publica en el Butlletí Oficial de la Província del 22 d’abril de 2015.


sAnt miqUEL dE FLUviÀ c_santmiqueldefluvia
INDEPENDENTS DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP)
 1. ANGEL POSAS AGULLÓ
 2. SONIA MARTÍNEZ ESPLUGA
 3. ANTONIO DIAZ CANO
 4. NOEMI MADRERO LATORRE
 5. MARIA ISABEL POU LUMERAS
 6. MARIA VICTORIA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 7. TOMAS LÓPEZ LÓPEZ
Suplents
 1. LATIFA CHAMLALI ABJIL
 2. JOANA LÓPEZ SAAVEDRA
 3. LLUÍS SERRA BRUGADA
PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)
 1. MARCOS SANCHEZ LOPEZ
 2. SOLEDAD LOPEZ CASTILLO
 3. JONATHAN FERNANDEZ CHINARRO
 4. CRISTIAN FERNANDEZ MOYANO
 5. PEDRO FERNANDEZ MUÑOZ
 6. MARIA DEL CARMEN BOU SAGARRA
 7. ISARAEL GARCIA CALAF
Suplents
 1. ANDRES ORTEGA LOPEZ