Escrutat el 99.52% (29-04-2019 06:36:47)
Mallorca. PP (1 de 3 senadors)
María Salom Coll
          
Mallorca. PSOE (2 de 3 senadors)
Cosme Bonet Bonet
 
Susanna Moll Kammerich
        
Data darrera actualització: 29-04-2019 06:36:47