Escrutat el 99.00% (29-04-2019 06:36:47)
PP. Mallorca (1 de 3 senadors)
María Salom Coll
          
Data darrera actualització: 29-04-2019 06:36:47