Aportacions Catalanes Universals

La primera nau submarina i el motor anaeròbic

La plenitud de la forma en l’escultura mediterrània

JACINT VERDAGUER

L’expressió poètica de la cultura popular

Poesia d’exaltació vitalista

RAMON CASAS

La pinzellada elegant del modernisme

Hospital general

El fax, l’aparell receptor de telefotografia

El darrer romàntic de la composició pianística

La toxicologia moderna