Aportacions Catalanes Universals

L’escola catalana

Una versió moderna de novel·la de cavalleria: ‘Tirant lo Blanc’

MARGARIDA XIRGU

La renovació del teatre a partir d’una orientació creativa de l’art escènica

De la immunologia, la bacteriologia, la fisiologia i la psicologia

El primer Parlament

Una entranyable activitat artística de ‘clown’

‘Vita Christi’, primer llibre editat arreu escrit per una dona

L’ensenyament racionalista: l’Escola Moderna

JOSEP TRUETA

El tractament quirúrgic de les fractures de guerra