Artur Soldevila

Artur Soldevila i Feliu

Jordi Masgrau i Boschmonar

Jordi Masgrau i Boschmonar

En la mort de Jordi Masgrau i Boschmonar

José Luis Oliver Martínez

Josep Fradera i Soler

Carles Milla

Recordant la Purita Mateos Yagüez

Agustí M. Vilà, el 2002, en la presentació del llibre ‘La indústria surotapera a Lloret de Mar'. ALBERT VILAR

Agustí M. Vilà i Galí

Maria Peiris

Maria Peiris Font