Francesc Roca Rosell

Francesc Roca Rosell

DE MEMÒRIA

Les exportacions de 1974

DE MEMÒRIA

El Coliseum barceloní

DE MEMÒRIA

En temps de les diligències

DE MEMÒRIA

Espardenyes, sabates i vambes (i 2)

DE MEMÒRIA

Espardenyes, sabates i vambes (1)

DE MEMÒRIA

A Xile: artefactes, mobles i pedres

DE MEMÒRIA

A la Vall d'Hebron: hospitals i universitats (i 2)

DE MEMÒRIA

A la Vall d'Hebron: hospitals i universitats (1)

DE MEMÒRIA

La primera revolució agroalimentària